Om THRiVE Wellness Solutions

Vi vill förbättra folkhälsan och livskvaliteten för individer, genom att utbilda och inspirera människor till hälsosamma livsstilsval. Vårt mål är att alla ska bli en bättre version av sig själva och både må och prestera på topp.

THRiVE baseras på livsstilsmedicin – dvs kopplingen mellan hur vår livsstil och den miljö vi lever i påverkar vårt mående och vår risk att drabbas av olika kroniska sjukdomar. 

Livsstilsmedicin sätter individen i centrum och tar alla aspekter och hela kroppen i beaktande, snarare än en isolerad uppsättning symptom. Vi baserar vår kunskap på den senaste forskningen och uppdaterar oss i takt med nya, signifikanta forskningsresultat.

Hälsosam livsstil

THRiVE sticker ut!

– Vi täcker in ett unikt spektrum av hälsa med våra 9 livsstilsområden vilket gör att vi har en väldigt heltäckande lösning.
– Bredden gör också att vi får en väldigt hög grad av individanpassning där vi kan komma åt ohälsoproblematik av väldigt olika karaktär samt de verkliga grundorsakerna till ohälsa på ett helt annat sätt och inte bara hanterar symptomen.
– Vi är dessutom ensamma om att utbilda användarna i livsstilskunskap via digitala utbildningar. Vi är övertygade om att kunskap lägger grunden för hälsa och skapar motivation till förändring. 
– Dessutom är investeringströskeln väldigt låg för företag och det är enkelt att komma igång.

vill du veta mer hur vi kan hjälpa er att öka era mearbetares hälsa och prestation?

Boka en kostnadsfri demo