Vi gör forskning om livsstil enkel,

inspirerande och motiverande!

THRiVE vilar på kunskap om livsstilsmedicin som har ett individanpassat och förebyggande förhållningssätt till hälsa. Vi ger individen förståelse för hur vanor och miljö påverkar hur vi mår och att ohälsa går att förebygga. Vår hälsoplattform utgör grunden för våra tjänster, men vi erbjuder också ett antal kompletterande tjänster för att du som arbetsgivare ska kunna arbete på ett heltäckande sätt med hälsa på er arbetsplats, utifrån era unika behov. Läs mer om våra tjänster nedan och kontakta oss för fortsatt diskussion om hur vi bäst stöttar ert företag.

Vår digitala hälsoplattform är kärnan i vårt erbjudande. Genom vår process på plattformen guidas företagets medarbetare till att mäta, förstå och förbättra sin hälsa inom nio livsstilsområden som forskning tydligt visar har en stark koppling till hur vi mår. 

Processen börjar med att en medarbetare fyller i en livsstilskartläggning och får sedan se sina individuella resultat. Dessa ligger till grund för de utbildningsmoduler och hälsoverktyg som medarbetaren rekommenderas att fokusera på för att förbättra sitt välmående. Personer i riskzon för ohälsa flaggas för detta. När medarbetarna stegvis arbetar med sin hälsa och prestation via plattformen och genomför livsstilskartläggningar med ett visst intervall, kan ni som arbetsgivare följa hälsoutvecklingen över tid för företaget som helhet via aggrigerade och anonymiserade rapporter. 

Digital hälsocoaching med en av våra duktiga hälsocoacher kan vara ett effektivt komplement i företagets satsning för att motverka ohälsa och sjukskrivningar på arbetsplatsen. Exempelvis kan ni som arbetsgivare välja att erbjuda alla era medarbetare i riskzon för att utveckla ohälsa ett visst antal hälsokonsultationer. Eller också ser ni en fördel i att alla era medarbetare, oavsett vad en livsstilskartläggning visar, ska ha möjlighet att få hjälp av en hälsocoach.

Som arbetsgivare är ni inte själva involverade i denna process utan både bokning av sessioner och reglering av coachningen sköts av systemet, men du kan följa antalet bokade sessioner via plattformen.

Psykisk ohälsa står idag för 48% av alla sjukskrivningar och en stor andel utgörs av stressrelaterad ohälsa. Eftersom stress är ett så stort problem i vårt moderna samhälle – både för individen och för arbetsgivaren – erbjuder THRiVE mätning av hjärtfrekvensvariabiliteten (HRV). Mätningen ger djupa insikter om individens stressreaktion, återhämtning, sömn, fysisk aktivitet mm. Att få svart på vitt hur stressen faktiskt påverkar oss, kan vara avgörande för att en individ ska förändra sin situation innan det har gått för långt.

THRiVE är partner till finska Firstbeat Technologies, ett ledande och välrenommérat företag med 20 års forskning i ryggen. HRV-mätning används i otaliga vetenskapliga studier världen över, till exempel har Firstbeat använts i studier från Karolinska Institutet.

Välmående medarbetare ger välmående företag – men hur lägger man grunden för en välmående arbetsplats egentligen? HR och chefer brukar vara väl medvetna om att ohälsa leder till höga kostnader och låg produktivitet, men ofta saknas både kunskap, verktyg och tid för att implementera ett långsiktigt hälsoarbete på arbetsplatsen. Policys som tas fram blir tyvärr ofta endast en pappersprodukt som inte används.

Låt oss hjälpa er att planera, genomföra och följa upp ert strategiska hälsoarbete. Genom en förstudie tar vi fram nuläget och lägger en plan för vad just ni behöver göra. Och vi följer gärna med er vidare på resan mot en välmående arbetsplats där hållbar hälsa blir en kraftfull konkurrensfördel för företaget. 

Har ni ett specifikt hälsoproblem på er arbetsplats som ni vill belysa och arbeta med? Eller ska ni kanske genomföra en kick-off som ni vill ska gå i hälsans tecken? Låt våra duktiga föreläsare på THRiVE komma och inspirera era medarbetare till en hälsosammare och mer hållbar livsstil. Vi kan föreläsa på alla teman kopplat till hälsa och livsstil. Hittar du inte vad du söker bland exemplen nedan, hör av dig till oss så sätter vi ihop en föreläsning eller en workshop som passar era önskemål. Exempel på föreläsningar:

  • Hållbar livsstil – för vitalitet utan biverkningar
  • Bygg krockkuddar mot stress
  • Vår beroendeframkallande miljö och vad den gör med oss 
  • Sömn – vår viktigaste källa till återhämtning
  • Ge din kropp den superkraft den förtjänar genom maten du äter

Alla arbetsgivare är skyldiga att förebygga ohälsa och sjukskrivningar på arbetsplatsen och det blir ofta chefens ansvar. Men både HR och chefer är många gånger rådvilla kring hur detta arbete ska gå till. Man kanske har kommit så långt att cheferna har lärt sig identifiera vissa tecken på ohälsa, men hur hjälper man en medarbetare att komma tillrätta med problematiken?

Behöver era ledare bli bättre på att förstå vad ohälsa hos medarbetarna beror på och lära sig mer om livsstilens kraftiga påverkan på både välmående och prestation? Låt oss hjälpa er att ge era ledare rätt kunskap och verktyg, för att de i sin tur ska bli rätt stöd i hälsoarbetet för medarbetarna.

Vill du utveckla hälsoarbetet på ditt företag och veta mer om hur THRiVEs tjänster kan stötta just er? Hör av dig till oss (klicka nedan) så bokar vi in en demo med kostnadsfri rådgivning kring hur ni kan ta företagets hälsoarbete till nästa nivå. Vi ser fram emot att höra från dig!

vill du veta mer hur vi kan hjälpa er att öka era mearbetares hälsa och prestation?

Boka en kostnadsfri demo