Stress påverkar tarmfloran och vice versa
|

Stress påverkar tarmfloran och vice versa

Medvetenheten om stress är stor i samhället. Det talas om stress i media och på arbetsplatser. Ändå fortsätter sjukskrivningar på grund av stress att öka, och andelen av befolkningen som uppger sig som stressade stiger fortfarande. Stress har alltid varit närvarande i människors liv. Men den typ av stress som dominerar våra liv idag skiljer…