Kan probiotika påverka vår stressreaktion?
| |

Kan probiotika påverka vår stressreaktion?

Det här är det tredje blogginlägget i en serie i tre delar som handlar om stress. I detta inlägg fokuserar vi på vad det finns för kända kopplingar mellan stresskänslighet och tarmflora. Om du inte redan läst det första inlägget i den här serien kan du göra det här. Kan probiotika förbättra vår psykiska hälsa? I…

Tarmflora, sinnestillstånd och stresskänslighet  – vad säger forskningen?
| |

Tarmflora, sinnestillstånd och stresskänslighet  – vad säger forskningen?

Det här är det andra blogginlägget i en serie i tre delar som handlar om stress. I detta inlägg fokuserar vi på vad det finns för kända kopplingar mellan stresskänslighet och tarmflora. Om du inte redan läst det första inlägget i den här serien kan du göra det här. Samband mellan tarmflora och personlighetsdrag En…

Vad är viljestyrka, och hur får vi mer?
| | |

Vad är viljestyrka, och hur får vi mer?

På THRiVE jobbar vi med livsstilsförändringar. Vi är övertygade om att kunskap  om hur livsstil påverkar kroppen ökar motivationen att leva hälsosammare. Men vi är också medvetna om att enbart information sällan räcker hela vägen. Många vet ungefär vad de borde göra, men inte hur de ska ta sig dit, och faller tillbaka i gamla…

Hur sömnbrist påverkar tarmfloran och vår stressrespons
| |

Hur sömnbrist påverkar tarmfloran och vår stressrespons

Statistik över stress och sömnstörningar i Sverige och övriga världen visar tydligt att det är två faktorer som är enorma hot mot folkhälsan. De ökar risken för praktiskt taget alla kroniska sjukdomar, inklusive långtidssjukskrivning för utmattningssyndrom. De föder också varandra, där stress leder till sömnstörningar och sömnstörningar ökar vår stresskänslighet i en negativ spiral. Tänk…

Stress påverkar tarmfloran och vice versa
|

Stress påverkar tarmfloran och vice versa

Medvetenheten om stress är stor i samhället. Det talas om stress i media och på arbetsplatser. Ändå fortsätter sjukskrivningar på grund av stress att öka, och andelen av befolkningen som uppger sig som stressade stiger fortfarande. Stress har alltid varit närvarande i människors liv. Men den typ av stress som dominerar våra liv idag skiljer…

Epigenetik – kost och livsstil går i arv
|

Epigenetik – kost och livsstil går i arv

Visste du att olika ämnen kan styra aktiveringen av våra gener och att man till viss del kan påverka detta genom sina val av kost och livsstil? Det här fenomenet kallas epigenetik och betyder att vissa gener kan aktiveras och andra stängas av oberoende av den genetiska koden. Även om vi ärver en viss gen…

Så mycket kostar det när medarbetarna är sjuka
|

Så mycket kostar det när medarbetarna är sjuka

Vad kostar egentligen en sjukskrivning för ett företag? Arbetsgivare betalar årligen 24,4 miljarder kr i sjuklönekostnad (2019). Detta är exklusive andra omkostnader för en sjukskrivning, som tex vikarie, produktivitetsförlust, rehabilitering, arbetsanpassning och administration.   Glädjande är dock att en färsk rapport från McKinsey visar att investeringar i förbättrad hälsa kan ge 2,5 x pengarna tillbaka för…