Kan probiotika påverka vår stressreaktion?
| |

Kan probiotika påverka vår stressreaktion?

Det här är det tredje blogginlägget i en serie i tre delar som handlar om stress. I detta inlägg fokuserar vi på vad det finns för kända kopplingar mellan stresskänslighet och tarmflora. Om du inte redan läst det första inlägget i den här serien kan du göra det här. Kan probiotika förbättra vår psykiska hälsa? I…

Tarmflora, sinnestillstånd och stresskänslighet  – vad säger forskningen?
| |

Tarmflora, sinnestillstånd och stresskänslighet  – vad säger forskningen?

Det här är det andra blogginlägget i en serie i tre delar som handlar om stress. I detta inlägg fokuserar vi på vad det finns för kända kopplingar mellan stresskänslighet och tarmflora. Om du inte redan läst det första inlägget i den här serien kan du göra det här. Samband mellan tarmflora och personlighetsdrag En…

”Bukhjärnan” – direktkommunikation mellan hjärnan och mage-tarmsystemet
|

”Bukhjärnan” – direktkommunikation mellan hjärnan och mage-tarmsystemet

Visste du att mage-tarmsystemet är direkt ihopkopplat med nervsystemet och hjärnan? Det här sker via det enteriska nervsystemet och kallas på engelska the gut-brain-axis och på svenska för bukhjärnan. Det enteriska nervsystemet är uppbyggt av nervtrådar som går från hjärnan till tarmen och tillbaka. Det enteriska nervsystemet delar även vissa hormoner och signalsubstanser, bland annat…

Hur sömnbrist påverkar tarmfloran och vår stressrespons
| |

Hur sömnbrist påverkar tarmfloran och vår stressrespons

Statistik över stress och sömnstörningar i Sverige och övriga världen visar tydligt att det är två faktorer som är enorma hot mot folkhälsan. De ökar risken för praktiskt taget alla kroniska sjukdomar, inklusive långtidssjukskrivning för utmattningssyndrom. De föder också varandra, där stress leder till sömnstörningar och sömnstörningar ökar vår stresskänslighet i en negativ spiral. Tänk…

Stress påverkar tarmfloran och vice versa
|

Stress påverkar tarmfloran och vice versa

Medvetenheten om stress är stor i samhället. Det talas om stress i media och på arbetsplatser. Ändå fortsätter sjukskrivningar på grund av stress att öka, och andelen av befolkningen som uppger sig som stressade stiger fortfarande. Stress har alltid varit närvarande i människors liv. Men den typ av stress som dominerar våra liv idag skiljer…