Vad är viljestyrka, och hur får vi mer?
| | |

Vad är viljestyrka, och hur får vi mer?

På THRiVE jobbar vi med livsstilsförändringar. Vi är övertygade om att kunskap  om hur livsstil påverkar kroppen ökar motivationen att leva hälsosammare. Men vi är också medvetna om att enbart information sällan räcker hela vägen. Många vet ungefär vad de borde göra, men inte hur de ska ta sig dit, och faller tillbaka i gamla…

Hur sömnbrist påverkar tarmfloran och vår stressrespons
| |

Hur sömnbrist påverkar tarmfloran och vår stressrespons

Statistik över stress och sömnstörningar i Sverige och övriga världen visar tydligt att det är två faktorer som är enorma hot mot folkhälsan. De ökar risken för praktiskt taget alla kroniska sjukdomar, inklusive långtidssjukskrivning för utmattningssyndrom. De föder också varandra, där stress leder till sömnstörningar och sömnstörningar ökar vår stresskänslighet i en negativ spiral. Tänk…

Negativa hälsoeffekter av sömnbrist
| | |

Negativa hälsoeffekter av sömnbrist

Sömnbrist gör oss inte bara trötta, utan har även i otaliga forskningsstudier visats öka risken för en lång rad sjukdomar såsom övervikt, diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdom och autoimmuna sjukdomar. När vi har sömnbrist får även immunförsvaret sig en törn och kan inte längre skydda oss lika bra mot infektioner. Under sömn sker reparation av…