Hur sömnbrist påverkar tarmfloran och vår stressrespons
| |

Hur sömnbrist påverkar tarmfloran och vår stressrespons

Statistik över stress och sömnstörningar i Sverige och övriga världen visar tydligt att det är två faktorer som är enorma hot mot folkhälsan. De ökar risken för praktiskt taget alla kroniska sjukdomar, inklusive långtidssjukskrivning för utmattningssyndrom. De föder också varandra, där stress leder till sömnstörningar och sömnstörningar ökar vår stresskänslighet i en negativ spiral. Tänk…